Vrijwilligers in actie

zonder vrijwilligers geen club!

Veel leden doen verenigingswerk voor ACO: zij organiseren wedstrijden of helpen tijdens evenementen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan startnummers uitgeven, parcourswacht, kantinedienst of assisteren bij het meten van geworpen afstanden of tijdwaarneming. Hiermee help je de vereniging, bezorg je veel mensen een leuke wedstrijd en het is nog eens erg leuk om te doen ook!

Doordat ACO wordt gerund door vrijwilligers en geen winstoogmerk heeft, kunnen leden voor een relatief laag bedrag sporten. Als tegenprestatie wordt verwacht dat ieder lid z’n steentje bijdraagt in het verenigingswerk. Door de groei van de vereniging en het stijgende ambitieniveau zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. 

Feit is echter dat we te maken hebben met het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd lijken te hebben en de individualisering van de maatschappij, waardoor structurele inzet van vrijwilligers steeds moeilijker wordt. ACO geeft haar vrijwilligersbeleid een hoge prioriteit. Zonder vrijwilligers tenslotte geen vereniging!

Vooralsnog is het verrichten van vrijwilligerswerk binnen de vereniging geen verplichting. Wel leggen wij elk lid een morele verplichting op tot het verrichten van vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging gedurende tenminste twee dagdelen per jaar. De verplichting van pupillen en D-junioren wordt overgenomen door ouders/verzorgers. Vrijwilligers taken waar je aan kan denken zijn: Helpen bij een wedstrijd (startnummers voorbereiden, uitdelen), periodieke schoonmaak werkzaamheden in het clubhuis, helpen bij jeugdactiviteiten, of plaatsnemen in 1 van de verschillende commissies die we als club hebben.

De doelstelling van het gevoerde vrijwilligersbeleid staat voor een verbreding van het vrijwilligerskorps en effectievere inzet van de leden van de vereniging bij het vrijwilligerswerk. Bovenal moet het vrijwilligerswerk de binding tussen alle leden bevorderen en vooral leuk zijn.

Wilt u de club helpen neem dan conact op met de vrijwilligers coordinator: