52838173008 03e6792dd5 o 52838173008 03e6792dd5 o

Lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van atletiekvereniging ACO van Elderen mag eerst vier keer gratis meetrainen met een groep om te kijken of het aan de verwachtingen voldoet. Wil je na de gratis trainingen lid willen worden van ACO van Elderen, dan dien je het aanmeldingsformulier met de incassomachtiging in te vullen.

Contributie: In het onderstaande overzicht treft u de contributie tarieven per 1 november 2023 aan. De contributies worden per maand aan de leden doorberekend. De bijdrage voor de Atletiekunie en de wedstrijdlicenties eenmaal per jaar.

U8   Minipupillen

Geboren in:  2017 en later
Aantal trainingen per week: 1-3x
Contributie: 10,50
Bijdrage atletiek Unie: 17,50
Wedstrijdlicentie: 9,50

U9   Pupillen C

Geboren in:  2016
Aantal trainingen per week: 1-3x
Contributie: 10,50
Bijdrage atletiek Unie: 17,50
Wedstrijdlicentie: 9,50

U10   Pupillen B

Geboren in:  2015
Aantal trainingen per week: 1-3x
Contributie: 10,50
Bijdrage atletiek Unie: 17,50
Wedstrijdlicentie: 9,50

U12 Pupillen A

Geboren in:  2014/2013
Aantal trainingen per week: 4x
Contributie: 15,00
Bijdrage atletiek Unie: 17,50
Wedstrijdlicentie: 9,50

U14 Junioren D

Geboren in: 2012/2011
Aantal trainingen per week: 4x
Contributie: 15,00
Bijdrage atletiek Unie: 18,50
Wedstrijdlicentie: 16,90

U16 Junioren C

Geboren in: 2010/2009
Aantal trainingen per week: 4x
Contributie: 15,00
Bijdrage atletiek Unie: 18,50
Wedstrijdlicentie: 16,90

U18 Junioren B

Geboren in: 2008/2007
Aantal trainingen per week: 2x
Contributie: 17,50
Bijdrage atletiek Unie: 18,50
Wedstrijdlicentie: 16,90

U20 Junioren A

Geboren in: 2006/2005
Aantal trainingen per week: 2x
Contributie: 17,50
Bijdrage atletiek Unie: 18,50
Wedstrijdlicentie: 16,90

Selectie Junioren

Aantal trainingen per week:
Onbeperkt
Contributie: 20,00
Bijdrage atletiek Unie: 18,50
Wedstrijdlicentie: 16,90

Senioren

Geboren in: 2004 en eerder
Aantal trainingen per week: Onbeperkt
Contributie: 20,00
Bijdrage atletiek Unie: 20,00
Wedstrijdlicentie: 27,00

Masters

Geboren in: 1989 en eerder
Aantal trainingen per week: onbeperkt
Contributie: 20,00
Bijdrage atletiek Unie: 20,00
Wedstrijdlicentie: 27,00

Selectie Senior / Master

Aantal trainingen per week: 3x
Contributie: 22,50
Bijdrage atletiek Unie: 20,00
Wedstrijdlicentie: 27,00

Nordic Walking

Aantal trainingen per week: 1x
Contributie: 12,50
Bijdrage atletiek Unie: 20,00

ACO plus

Aantal trainingen per week: 1x
Contributie: 12,50
Bijdrage atletiek Unie: 20,00

Aanmelding: 
Uitsluitend door invulling en ondertekening van het aanmeldings-/machtigingsformulier. U machtigt bij opgave de vereniging de contributie maandelijks te innen.  Bij aanmelding wordt er eenmalig €10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht bovenop het contributiebedrag.

Korting: 
Bij drie leden uit één gezin geldt een korting van 20% over het totaal verschuldigde bedrag, bij vier leden of meer 30%.

Betaling: 
Deze geschiedt automatisch met de incassomachtiging afgegeven bij opgave lidmaatschap. Contributieverandering i.v.m. wijzigen van de leeftijdcategorie gaat in per 1 november van het nieuwe atletiekjaar. De leeftijd en groepsindeling per 1 november is bepalend voor het gehele atletiekseizoen.

Clubkleding: 
Men is verplicht gedurende wedstrijden het club tenue: rood club shirt en zwarte short, te dragen. Inlichtingen hierover bij de trainers

Wedstrijden: 
Elk lid is vrij in deelname aan bondswedstrijden, mits in het bezit van een wedstrijdlicentie. Bij voorinschrijving dient men het inschrijfformulier met inschrijfgeld gelijktijdig bij het wedstrijdsecretariaat of de trainer in te leveren. De jeugd ontvangt telkens vooraf bericht met opgave van de inschrijfkosten. De coördinatie hiervan is in handen van het wedstrijdsecretariaat. Voor nadere inlichting kan men zich tot dit secretariaat wenden.

Afmelding
U kunt schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Afmeldingen voor een nieuw kalenderjaar moeten voor 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Na 1 december moet u de bijdrage Atletiekunie en eventuele licentiekosten van het jaar erop betalen
.