DSC 0836

Huisregels, statuten en privacybeleid

ACO Van Elderen beschikt over een 6-laans kunststofbaan. Om het gebruik van de baan, zowel tijdens trainingen als wedstrijden, zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de huisregels.

 • De atletiekbaan alleen betreden met schone schoenen.
 • Voedsel en kauwgom zijn op de baan niet toegestaan. Doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Spikes met puntjes langer dan 6mm zijn niet toegestaan.
 • De atletiekbaan is voor alle ACO atleten, houdt daarom rekening met andere gebruikersgroepen.
 • Spreek voor de training af met de trainers, welke baan/banen er voor jouw groep worden gebruikt.
 • Als je in je afgesproken baan loopt en je hoort een snellere atleet aankomen verander dan niet van baan.
 • Niet het binnenterrein oversteken als men aan het balwerpen, speerwerpen of discuswerpen is.
 • In- en uitlopen op de buitenste banen of op het binnen- of buitenterrein
 • Bij het gebruik van de binnenste baan niet met teveel atleten naast elkaar lopen, zodat snellere atleten kunnen passeren.
 • Laat tijdens de serie- (rust) pauzes bij tempo-trainingen de rondebaan vrij.
 • Als je in de binnenbaan loopt en je hoort een snellere atleet aankomen verander dan niet van baan.
 • Het clubgebouw niet met spikes betreden, dit vanwege schade aan de vloertegels en de voegen.

Veel atletiekplezier!

Statuten

Voor de statuten klik hier

Privacybeleid

Atletiek Club Ommen (ACO Van Elderen) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, maar ook om te voldoen aan de (wettelijke)verplichtingen tegenover de Atletiekunie en belastingdienst.

De regels van het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zie erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd.
 Klik hier voor het beleid van onze club omtrent privacy.